Gymnasium Apeldoorn

Gymnasium Apeldoorn

Het Gymnasium Apeldoorn is een eigentijdse, kleine school voor gymnasiaal toponderwijs!
Je kiest bij ons voor een brede ontwikkeling en de beste begeleiding op een plek waar iedereen elkaar kent. Samen zorgen we ervoor dat jij steeds een stapje verderzet in jouw persoonlijke ontwikkeling.

Nieuwsgierigheid – naar jezelf, anderen en je omgeving – zien we als belangrijke eigenschap. We zijn Geo Future School. Met onderwijs gericht op de toekomst dagen we al onze leerlingen uit om na te denken over grote vraagstukken die spelen in onze wereld. Dat merk je in de gewone lessen en een dagdeel per week tijdens vakoverstijgende projecten (4 projecten per leerjaar in de onderbouw).

Contactpersoon

Bert ter Horst b.terhorst@gymnasium-apeldoorn.nl

Adres

Kastanjelaan 10
7316 BN Apeldoorn
055 5213 022 https://www.gymnasium-apeldoorn.nl
circle flex-container flex-column flex-grow text-center align-items-center justify-content-center
Workshopavond

Workshopavond

DO 16 maart 2023
19:30 UUR
DOE-DAGEN

DOE-DAGEN

DOE een middag mee bij ons op school! Iedere woensdagmiddag in november.
Open dag

Open dag

WOE 1 feb 2023
15:00 - 19:00 UUR
Opleidingen

Opleidingen

gymnasium
Pluspunten

Pluspunten

Geo Future School
Honoursprogramma Gymnasia
Grieks en Latijn
Olympiadeschool
608

608

leerlingen
Bekijk onze school!

Bekijk onze school!

Bekijk onze filmpjes

Bekijk magazine

Veel gestelde vragen

 • Hanteren jullie een maximum aantal aanmeldingen per schooljaar?

  Nee, iedereen die aan het toelatingscriterium VWO-advies voldoet, wordt aangenomen (tenzij er een te grote ondersteuningsvraag ligt). Bij een havo-vwo advies kun je ook aangemeld worden, wij gaan dan in gesprek met de leerkracht van de basisschool.
 • Hoe zit introductie eruit?

  Voor de zomer kom je al op school om kennis te maken met de mentor en de leerlingbegeleiders. Zij helpen je het hele eerste jaar. Na de vakantie loop je met hen ook langs alle lokalen zodat je snel de weg vindt. En natuurlijk op kamp of zoals dit jaar varen (kano of raft) van Loenen naar Apeldoorn :)
 • Is er een uitwisselingsprogramma met het buitenland?

  Er is uitwisseling met Frankrijk Italië en Canada en alle vijfdeklassers gaan naar Rome maar ook dat loopt dit jaar door Corona anders.
 • Welke vakken hebben jullie op het gymnasium? En hebben jullie ook "Techniek"?

  In klas 1 heb je de vakken Nederlands, Engels, Frans, Latijn, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, biologie, filosofie, bewegingsonderwijs (gym), tekenen en muziek-drama. Wij hebben geen techniek (meer) omdat we voor het vak filosofie gekozen hebben.

  In klas 2 heb je nask en vanaf klas 3 zijn natuurkunde en scheikunde apart.

  Nask staat voor natuurkunde-scheikunde als combinatievak.
 • Vanaf wanneer kan ik Latijn of Grieks volgen?

  In klas 1 heb je Latijn in klas 2 en 3 Latijn en Grieks. Vanaf klas 4 moet je in ieder geval één van deze twee talen hebben.
 • Hoeveel kinderen zitten er per klas?

  We hebben in de eerste klas klassen van ongeveer 26 leerlingen.
 • Vallen de toetsweken in het algemeen voor of na de vakanties?

  Toetsweken zijn steeds voor de vakantie. Daarnaast heb je ook toetsen in de lesweken. Het totale schema van alle toetsen per week staat aan het begin van het schooljaar op de website zodat jij en je ouders altijd weten welke toetsen wanneer afgenomen worden.
 • Krijgen we niveaus of cijfers in het gymnasium?

  Op het Gymnasium krijg je cijfers voor de vakken.
  Alleen de vakken bewegingsonderwijs en muziek-drama werken met een woord-beoordeling.
 • Hoe werken jullie lestijden, hoe laat begint school en hoe laat eindigen jullie?

  Wij starten om 08.10 uur en de lessen duren 50 minuten, er zijn twee pauzes (10.40-11.00 en 12.40-13.10) en je bent de ene dag om 14.00 uur en de andere dag om 14.50 uur klaar. Dat kan per klas verschillen. In klas 1 heb je 6-7 lessen per dag.
 • Hoeveel eerste klassen zijn er?

  4 Eerste-, 4 tweede-, en 4 derde-, 4 vierde-, 3 vijfde- en 3 zesdeklassen.
 • Hoeveel jaar is gymnasium tot we naar universiteit gaan?

  De Gymnasium opleiding duurt 6 jaar, even lang als het Atheneum.
 • Heb je bij ieder vak een laptop nodig?

  In principe gaan wij ervan uit dat iedereen een device bij zich heeft. Deze wordt regelmatig ingezet dit hoeft dus niet iedere les te zijn.
  Alle leerlingen hebben dus een eigen laptop, die heb je dagelijks nodig op school.
  Een chromebook is niet voldoende.
  De exacte specificaties krijg je te horen bij aanmelding. (staan ook op de website) Eventueel kun je op de open dag hier ook naar vragen.
 • Hebben jullie ook sporttalent?

  Sporttalent is geen aparte richting maar voor kinderen die op hoog niveau sporten zorgen we dat zij dat kunnen blijven doen en zorgen we voor maatwerk. Sporttalent: bij ons kijken we op individueel gebied naar talenten en leveren op dat gebied maatwerk. Dat kan dus zijn dat je ruimte krijgt om jouw sport te beoefenen, naar het conservatorium te gaan of in school een net iets ander programma te volgen dan de rest. Dit gaat altijd in goed overleg met je mentor, ouders en vakdocenten.
 • Is het gymnasium groot?

  Totaal 621 leerlingen en vier gebouwen dicht bij elkaar zodat je na elk lesuur even loopt tussen de gebouwen, het is een soort campus, dat is inclusief de gymzaal.
 • Zijn er ook online lessen?

  Op dit moment werken we met live en online lessen. In de bovenbouw worden online hoorcolleges gegeven. Zo kunnen de leerlingen ook al mooi wennen aan de manier van werken op de universiteit of op het HBO
 • Wat is geo future?

  Geo Future School: een onderwijs concept waarin de duurzame aarde centraal staat. Je werkt daarin vanuit praktijksituaties. De presentatoren geven straks een voorbeeld.
 • Wat is het Honoursprogramma?

  Het Honoursprogramma is een programma van alle zelfstandige gymnasia in Nederland waarin leerlingen hun eigen talenten verder kunnen ontwikkelen. Zo hebben we een leerling gehad die een eigen politieke partij is gaan oprichten maar ook een leerling die een eigen webshop ontwikkeld heeft.
 • Wat betekent Olympiadeschool?

  Olympiadeschool wil zeggen dat onze leerlingen aan alle olympiades (internationale wedstrijden op specifieke vakgebieden) die er zijn (wiskunde-natuurkunde-biologie etc.) mee kunnen doen en hun score om kunnen laten zetten in een cijfer dat een leerling kan mee laten tellen als het positief is. We willen graag deelname aan dit soort wedstrijden stimuleren.
 • Wat wordt bedoeld met contextrijk onderwijs?

  Contextrijk onderwijs betekent dat wij de lessen aan willen laten sluiten bij de dagelijkse praktijk van onze leerlingen en bij de zaken die nu in de maatschappij van belang zijn.
 • Wordt er veel gepest?

  Nee gelukkig wordt er niet veel gepest.

  Natuurlijk wordt er bij ons ook wel eens gepest. Als we het signaleren grijpen we in en zijn er gesprekken met de persoon die gepest wordt én met de persoon die pest en zo nodig met ouders. Je mag bij ons jezelf zijn en daar zorgen we ook voor!
 • Is er ook toneel op het gymnasium?

  We hebben inderdaad een toneelclub die elke vrijdag oefent voor een toneel of musical voorstelling.
 • Wanneer mag je bij biologie een dier snijden?

  In de eersteklas ga je een vis ontleden en in klas 2 komt het beroemde koeienoog. Vanzelfsprekend doen we alleen practica op dierlijk materiaal dat ofwel slachtafval is ofwel dat als consumptie aangeboden wordt.
 • Hebben jullie leuke feestjes?

  Onze leerlingenvereniging AGB regelt de feestjes alleen in Corona-tijd kan dat nu helaas niet. In normale omstandigheden betekent dit dat we een onderbouw en een bovenbouw feest hebben. Met de kerst een kerstgala voor iedereen en natuurlijk een eindfeest.
  AGB staat voor Apeldoornse Gymnasiasten Bond.
  De ABG regelt ook de sporttoernooien.