Gentiaan College

Gentiaan College

Het Gentiaan College biedt voortgezet speciaal onderwijs. Op onze school volgen leerlingen onderwijs die op dit moment geen passend onderwijs kunnen volgen op een reguliere school.

De behoefte van iedere individuele leerling staat centraal, want iedere leerling heeft zijn eigen aanpak nodig, maar heeft ook zijn eigen talenten. Die geven wij graag alle ruimte. Samen met ouders, verzorgers en de leerling zelf werken we aan we een uitdagend toekomstperspectief.

Het Gentiaan College biedt naast onderstaande opleidingen ook LINK-klassen en Arbeidsgericht Onderwijs (Ago) aan.

  • De LINK-klassen zijn er voor leerlingen die door uiteenlopende omstandigheden niet in staat zijn onderwijs te volgen in een van de andere klassen van het Gentiaan College. Leerlingen in de LINK hebben allemaal een onderwijsprogramma op maat, variërend van AgO tot vwo. De LINK-klas is een meer aangepaste setting waar leerlingen met een beperkte belastbaarheid hun schoolgang kunnen opbouwen. Er wordt in deze klassen intensief samengewerkt met zorgaanbieders.
  • Het Arbeidsgericht Onderwijs duurt vier tot zes jaar en is bestemd voor leerlingen met het uitstroomprofiel arbeid of dagbesteding.

Contactpersoon

Sanneke van Dieren (afdeling Aanmelding en Planning) info@gentiaancollege.nl

Adres

Gentiaanstraat 804
7322 CZ Apeldoorn
055 - 368 95 80 https://www.gentiaancollege.nl/
Opleidingen

Opleidingen

vmbo basis/kader
mbo Entree
vmbo TL
havo
vwo onderbouw
Pluspunten

Pluspunten

intensief stageprogramma
special Heroes Sport en Art
kleine klassen + vaste groepsleerkracht
sociale vaardigheden & gedragsondersteuning.
300

300

leerlingen